Pytania ogólne

ANKIETA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH
W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYMDO CENTRUM NAUKI I KULTURY
- dotyczy klas IV-VII i II i III GM

Szanowni Państwo!
Chcąc usprawnić działalność świetlicy w naszej szkole, kierujemy do Państwa anonimową ankietę dotyczącą różnych aspektów naszej działalności. Z góry dziękujemy za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie.

Jak długo Państwa dziecko uczęszcza do świetlicy szkolnej?

2 rok
3 rok
4 rok
5 rok

Co sadzą Państwo o potrzebie odrabiania zadań domowych w świetlicy ?

Jest potrzebne
Może być, ale nie musi
Chcę ,żeby dziecko ograbiało zadania w domu
W jakich zajęciach uczniowie chcieliby uczestniczyć?
Zajęcia komputerowe
Zajęcia z języka angielskiego
Zajęcia sportowe na dworze
Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej
Gry stolikowe
Zajęcia plastyczne
Zajęcia relaksacyjne
Oglądanie filmów edukacyjnych, profilaktycznych
Inne:
 (proszę wybrać 3 odpowiedzi)

Inne uwagi i oczekiwania wobec CNiK: