Ankieta anonimowa

ANKIETA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH
DO ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 204 - 
dotyczy klas I-III SP

Szanowni Państwo!
Chcąc usprawnić działalność świetlicy w naszej szkole, kierujemy do Państwa anonimową ankietę dotyczącą różnych aspektów naszej działalności. Z góry dziękujemy za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie.

Jak długo Państwa dziecko uczęszcza do świetlicy szkolnej?

1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza do świetlicy?
Czy wiecie Państwo, jakie zajęcia prowadzone są w świetlicy?

Co sądzą Państwo o potrzebie zorganizowanego odrabiania zadań domowych w świetlicy?

Jest potrzebne
Może być, ale nie musi
Chcę, aby dziecko odrabiało zadania w domu
Które z zajęć organizowanych w świetlicy cenią Państwo najbardziej?
Zabawy na powietrzu
Zabawy dydaktyczne
Zajęcia czytelnicze
Zajęcia plastyczne
Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej
Zajęcia relaksacyjne
Oglądanie, bajek na DVD, filmy edukacyjne, profilaktyczne
Inne:
 (proszę wybrać 3 odpowiedzi)

Czy Państwa dziecko czuje się bezpiecznie podczas pobytu w świetlicy?