Pytania ogólne

ANKIETA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH
W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYMDO CENTRUM NAUKI I KULTURY
- dotyczy klas IV-VII i II i III GM

Szanowni Państwo!
Chcąc usprawnić działalność świetlicy w naszej szkole, kierujemy do Państwa anonimową ankietę dotyczącą różnych aspektów naszej działalności. Z góry dziękujemy za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie.

Jak długo Państwa dziecko uczęszcza do świetlicy szkolnej?

1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
Czy dziecko chętnie zapisało się do CNiK?

Co sądzą Państwo o potrzebie zorganizowanego odrabiania zadań domowych w świetlicy?

Jest potrzebne
Może być, ale nie musi
Chcę, aby dziecko odrabiało zadania w domu
W jakich zajęciach uczniowie chcieliby uczestniczyć?
Zabawy na powietrzu
Zabawy dydaktyczne
Zajęcia czytelnicze
Zajęcia plastyczne
Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej
Zajęcia relaksacyjne
Oglądanie, bajek na DVD, filmy edukacyjne, profilaktyczne
Inne:
 (proszę wybrać 3 odpowiedzi)

Inne uwagi i oczekiwania wobec CNiK: